Det er mye flytting av tråder og presiseringer av hva som kan/ikke kan diskuteres i ulike forum om dagen. Hovedsaklig flytting fra tekniske kategorier til pris- og produktjakt, men også annet.

Denne kategorien ("Nye kategorier") inngår på en måte i kategorien jeg etterlyser: En kategori for å diskutere og foreslå endringer i forumet, enten det er tillegg/fjerning av kategorier, diskusjoner om policy, hjelp til nybegynnere som kan finne det vanskelig å finne fram i forumet etc.

Det er mulig at det er andre kategorier som dekker dette, men jeg synes ikke det i så fall går klart nok fram.

Kanskje kategorien "Nye kategorier" kan få nytt navn og dermed favne noe av det jeg etterlyser?