Kunne det ikke vært mulighet for å ha en egen kategori som heter "Messer"?
Slik at man kunne legge inn evnt. opplysninger om messer som man vet om, skal på eller har vært på!?