Oppdal Filmsjåarlag arrangerer auksjon av filmplakater på filmensdag i oppdal kulturhus den 7 november kl 14.00.

Her får du en unik mulighet til og skaffe deg en sjelden filmplakat eller stor pappfigur fra nyere filmer.

Oppdal Filmsjåarlag | Facebook

Auksjon av plakater og bannere fra kinoen! | Facebook