Jeg har Squeezebox Classic og TViX 7000 som jeg gjerne skulle ha fått til å samarbeide - ved at Squeezebox'en henter musikk lagret på TViX'en, og det uten bruk av PC. Er det noen som vet om dette lar seg gjøre?