Vurderer etter mange overveielser å kjøpe et Asustor 604T NAS for kopling mot Denon 3312 receiver og Samsung F8005 tv.
Har erfart med stor glede at Asustor også kan fungere direkte som mediesenter (med Boxee) med direkte HDMI-kopling til min 3312 receiver.
Jeg er imidlertid usikker på hvordan jeg kan "betjene" Asustor 604T når jeg bruker den som mediasenter, f.eks. følgende:

A) Jeg ønsker å se fotos på TV, filene er lagret på Asustor, navigere gjennom mapper og filer
B) Jeg ønsker å høre musikk på recieveren, filene er lagret på Asustor, men ønsker ikke å skulle slå på tv for navigering
C) Jeg ønsker å streame film på tv og lyd gjennom receiver, filer lagret på Asustor.

Lurer på hvordan jeg kan bruke Asustor til disse tre eksemplene - kan man kjøpe en fjernkontroll for navigering eller kan dette også gjøres direkte på fronten av Asustor (da den jo også har display her)?. Kan jeg f.eks. bruke tv eller receiver-fjernkontrollen for å navigere?

Håper noen har erfaringer med bruken av Boxee på Asustor og kan hjelpe meg litt på vei med disse (kanskje dumme??) spørsmålene...