Jeg har en av de første WD TV HD mediaspillere (WD00AVP), programvaren er oppdatert. Nå kommer stadig flere videofiler med WMA 3 lydfiler som denne mediespilleren ikke støtter.
Finnes en oppdatering fra WD som støtter WMA 3?
Hvis ikke er jeg innstilt på å kjøpe ny mediaspiller. Vil alle de nyere spillerne støtte WMA 3?