Jeg har nå eksperimentert med soundcheck's Squeezebox Touch Toolbox 2.0 et par dager.
soundcheck's - audio@vise: soundcheck's Squeezebox Touch Toolbox 2.0

Jeg bruker S/PDIF coax ut til en ekstern DAC og det er overraskende hvor mye man kan endre lyden kun ved å tweake hvordan man streamer fra server og dimmensjonerer Alsa minnebufferen i Touch.

Andre valg er deaktivere plughw lokalt på Touch og kjøre direkte hw stream.
Deaktivere WLAN med watchdog, deaktivere skjem samt servicer som samba og to loggtjenester. Default vil den også endre flere scheduler parametre i linux kernelen sammen med styring av swapfilen.

Alt er styrt med en pakke scriptfiler, ingen nye programmer eller patcher.

Er det andre her som har erfaring med disse tipsene til Klaus og har gjort seg opp en mening om dem? Jeg vet mange av dem har vært tilgjengelig på nettet en tid i en tidligere versjon.