Hvis man spiller av en og samme kilde, og ser dette på en full-hd tv eller et lerret med full-hd projektor og tven og lerretet har samme størrelse. Kan man sitte nærmere lerretet kontra tven ?

For å si det på en annen måte; hvis man bruker samme kilde(f.eks DVD) og det går greit å sitte inntil 2,5 meter fra en 50-tommer full-hd TV, så vil det gå greit å sitte inntil 5 meter fra en 100-tommer(tenkt) full-hd tv(før det blir for mye støy etc / ubehag). Men hva hvis man ser den samme DVDen, med den samme DVD-spilleren på et 100-tommer lerret med full-hd projektor..går det greit å sitte nærmere enn 5 meter da ?