Dette er en særdeles utfyllende test av nesten 30 varianter av lerretsduker. Alt fra Stewart til Screengoo...

http://tinyurl.com/emy8
http://tinyurl.com/emy3