Kjører idag Tveristy mellom pc'n og xbox'en og stream slik. Men med det samme bitraten bilr høy, må jeg drive å bufre ved å sette på pause og starte igjen.. men det stopper etter nye 20 min. Noen som vet om det er mulig å legge filene inn på harddisken og slippe å streame fra pcn? Vanskelig å få xboxen til å kode mkv, divx kanskje?

Hadde vært topp å få til dette uten hakking og stopping. Har 54mbit router og kraftig pc, men tror Tverity og ffdshow er tungt å kjøre. Kan jo fint strame wmv. hd-filer gjennom mediacenter-delen i xbox360...