Noen som har fått WMP 11 til å kjøre sammen med xbox360?
etter siste oppdateringer skal dette gå an med windows XP også.

Windows Media Player 11, Zune, and Windows Media Connect
Part of the change to the streaming story is the addition of Windows Media Player 11 and Zune™ as supported PC streaming software. If you install WMP 11 or Zune, it takes over for Windows Media Connect, and you manage connections from within the player itself (look for Media Sharing in WMP 11 or the Zune software). You can, of course, continue to use Windows Media Connect if you don't install WMP 11 or Zune.