Det er velkjent at digitale TVer (plasma og LCD) og muligens DLPer m.m. er litt "trege". Det ser man ved sammenligning side ved side med en analog der begge fores med samme signal, særlig tydelig ved sceneskift (sjekk evnt. i en TV-butikk). Min LCD henger f.eks. ca 60 ms etter en vanlig tv, noe som er relativt kjapt. Dette gir likevel sykroniseringsproblemer mellom lyd og bilde (lip-sync), hvis lyden ikke er tilsvarende forsinket (men det ordner ofte TVen hvis koblet rett til høyttalere, eller forsterkeren hvis den har audio-delay).

Ved konsoll-spilling er forsinkelsen utvilsomt en ulempe kontra vanlig CRT-TV, fordi "responsen" nødvendigvis blir litt treg. Eller egentlig spillerens respons, fordi han jo ser ting inntil et tiendedels sekund etter at det har skjedd. Er egentlig ikke veldig plaget av det selv. Muligens er det et betydelig problem først ved interaktive spill som Eye-Toy, Singstar, guitar-hero, dansespill o.l. I sistnevnte tilfeller hjelper det kanskje å skru av audio-delay og evnt kjøre lyden i ubehandlet stereo ("pure direct" e.l., da også DPL forsinker lyden).

Noen har kanskje synspunkter på dette?