Hvilken oppløsning takler videoinngangen(den gule?) Jeg har et veldig godt bilde på 92" og 720p PJ.