Hei!
Jeg har to harddisker med musikk koblet til PS3. Jeg ønsker å bruke PS3 til å rippe nye cd'er til de eksterne harddiskene, men får bare til å rippe til den interne disken.
Jeg kan kopiere fra ekstern til intern. Er det ikke mulig å rippe eller kopiere den andre veien?

OPA