Jeg sliter med at min pioneer 1016 stiller veldig rart på auto Eq. Venstre høytaler får mye minus, mellom -1 til -3. Den høyre bil helt omvent og får +1 til 6. Tenker jo da at det er rommet som gjør dette, men om jeg bytter om frontene og setter dem på helt samme plass følger - høytaleren og det samme plussen. Det blir ikke de samme verdiene, men enda mer korreksjon. Tenkte det kunne være høytalerene da dette er Patos 510 mk2, med oppgraderings diskanter. (Har ikke fått tak i filter delene)
Er det fler som opplever det sammme?