Når jeg kjører subwoofer level test under kapittel 10 på Avia II, kan det virke som at audyssey overfører dens korreksjoner på høytalerene til LFE kanalen.

I mitt system blir frontene satt til large ved autokalibrering, og så setter jeg de til small med XO på 80Hz. Allikevel blir da korreksjonene under 80 Hz overført til sub.

Testen består jo av tre "lyder": en over XO, en under XO og en kun for LFE.
Hos meg blir det da slik at den under XO blir forskjellig for høyre og venstre front høytaler. Skrur jeg av Audyssey blir de like.

Dette må da være ulogisk?