Hei

jeg skrev ned det som hadde med sub kalibrering fra AV treffet på Lørenskog. Legger ut referatet mitt. Fint om ekspertene her kommenterer slik at kvaliteten på guiden blir god :wink:

Tuning av sub uten EQ presence instillinger

1. Plasser alle høytalere riktig, der du vil ha de. Fronter i likebeinet trekant mot sweet spot (SP)

Resten under er generelt, men i utgangspunktet er dette når Sub er plassert i front.

2. Ta ut de fleste løse møbler og puter i sofa – rydd opp, ved skinnsofa kan en legge teppe på putene. Teppe på gulv, om du har det, kan ligge igjen på gulvet

3. Koble fra alle høytalere unntatt sub (har du frekvensgenerator så kobler du den til sub, da blir det mye enklere ift. å koble ut høytalere)

4. Sjekk at sub har 0 i fase, og andre innstillinger er nullet.

5. Sjekk på receiver at fase også er satt til 0

6. Sett forsterker på -20dB

7. Kringlyd.no har spor med de riktige frekvensene for nedlasting, de har også fine Excel tabeller for å se vurdere resultat.

8. Spill av 50Hz

9. Juster volum på sub til en måler 85 db i SP

10. Kjør 31,5 Hz. Mål dB i SP, er det langt fra 85 dB kan det være en dipp og justeringer må gjøres, se lenger ned.

11. Mål videre 20,25, 40, 60, 71 og 80 HZ, noter dB

Eksempel på målematrise
Hz;dB Korreksjonsfakor (alt etter måleapp) Resultat dB
80 82 +2 84
71 83 +3 86
…. Osv
20 77 +7 84

Tabellen ble litt så som så...


12. Om dB verdier etter korreksjonsfaktor (noen målere er slik at dB målinger må korrigeres med en faktor per Hz område) ikke er på omtrent samme nivå så:

a. Har du en sub med justering utover volum og fase brukes disse, EQ presens ett eller annet (?)

b. Har du ikke slike sofistikerte justeringer så må en forsøke å flytte sub, anbefaler ikke å justere fase når sub er i front – kan lett gjøre noe med fasen fra frontene.

13. Er dB målinger noenlunde lineære kobles alle høytalere til, også sub og en kjører romkorreksjon fra receiver. Før korreksjon kjøres er en annen tommelfingerregel å justere fronter til small, selv om de er store.

14. Har du recver som har gjentatte målinger må mikrofon forsøkes flyttes i diagonaler rundt SP, fx. Ift. en 3 seter sofa.

15. Har du en receiver med kun en korreksjonsmåling så gjør den to ganger for å være sikker på at minne blir slettet (kan være noe cashe som ligger igjen)

16. Når du har lagret innstillinger kan det være riktig å heve sub volum oppover, tommelfinger opp mot -6dB høyere


LoA