Jeg har ikke funnet innstillinger til xf 350pg på nettet, men legger ut mine innstillinger (40xf350pg), som jeg har brukt en bildekalibrerings-DVD til å finne. (utrolig praktisk sak!)

lysstyrke 65
Farge 35
Skarphet 0
Sort 75(av 100)
Kontrast 50(av 100)
Sortnivå høy
mpeg støyreduksjon av (et noe kornete bilde er å foretrekke, detaljene blir bedre)
Bildeinnstilling naturlig

På fargejustering er rødt og blått justert.
Rødt:
Fargetone +1
Metning: -3
Lys:0

Blått:
Fargetone:-4
Metning:-2
Lys:-1

Før jeg stilte inn tv'en virket sortnivået litt påtrengende. En del objekter ble nesten "slukt" av sort, og det var vanskelig å se "inn i" mørke områder. Etter kalibreringen er sortnivået og gråtonenivået blitt svært mye bedre og mer naturlig.

Etter at HD-Blu-raykrigen ble avgjort skaffet jeg meg blu-rayspiller (Sony BDP-s300) umiddelbart, og jeg er utrolig imponert over hvor bra bildet er.

Testen i Lyd og Bilde nr 12 2007 opplyser at de ikke kommer inn på fargejusteringsmenyen når man benytter HDMI-inngangen. Til opplysning har jeg ingen problemer med dette, og en av de større ulempene med denne tv'en ser det dermed ikke ut til å være hold i.