Tråden gjaldt opprinnelig sonemodifisering av Panasonic's S97. Jeg har nå fått min S97 tilbake etter 2.forsøk hos Service-Eksperten i Oslo. Det er de Panasonic Norge bruker til å utføre bl.a sonemodifisering av sine spillere. Andre importører har tilsvarende ordninger, og oppgir firma på forespørsel via forhandler. Modifiseringen kan skje slik at man stiller inn sone via fjernkontrollen etter at sonebegrensningen er fjernet, eller at spilleren automatisk tilpasser seg regionskoden på discen. Det siste er etter det jeg har forstått mest vanlig.

I sistnevnte tilfelle må spilleren konfigureres med basis i en bestemt sone, tiltross for at sonesperringen blir slettet. En sonemodifisert spiller kjøpt via hovedimportør i Norge vil altså være en "sonefri region 2-spiller" (!) Problemet med dette er at mange sone 1 discer er kodet for å "avsløre" nettopp slike spillere. Så lenge en spiller bare godtar "visse" discer fra andre regioner, forsvinner selvsagt hele poenget med sonemodifiseringen.

Da jeg gjorde Service-Eksperten oppmerksom på dette, rekonfigurerte de spilleren, og satte ganske enkelt sone 1 som basis, og nå er den altså en "sonefri region 1-spiller". Har nå testen den både på alle sone 1 discene mine, og på de fleste nyere sone 2 discer, og det funker ! Jeg antar at dette skyldes at filmselskapene har større kommersielle interesser i å begrense bruken av sone 1 filmer i øvrige regioner enn motsatt, og at sone 2 discer derfor ikke har samme beskyttelse mot modifiserte spillere som sone 1 discer.