Oppskriften på godt bilde!

Har du noen gang lurt på om du henter det beste ut av ditt hjemmekinosystem? De fleste har nok tenkt tanken, men det er et stort materiale å sette seg inn i. Vi tar deg med på en kjapp tur inn i hjemmekino kalibreringen sammen med Joe Kane.

Tekst og foto: Gorm

Spørsmålene er mange. Hvor viktig er lerretet?, hvor skal du plassere høyttalerne?, hvilken rolle spiller rommet?, hvordan optimalisere lyden?, og ikke minst, hvordan justere bildet? Alt dette finnes det svar på, og svarene finner du enkelt på kalibreringsplaten Digital Video Essentials (DVE).
Joe Kane Productions ble grunnlagt i 1982 med formålet å assistere video industrien i å bedre kvaliteten på video. I 2003 ble deres siste kalibreringsverktøy Digital Video Essentials presentert. Dette er verktøyet jeg kalibrerer bildeutstyret med, for å kunne sammenligne forskjellig utstyr på samme grunnlag. Har du ikke denne platen fra før anbefaler vi deg å kjøpe den. DVE blir fort din beste venn i hjemmekinosammenheng.

Best mulig bilde, hvordan?
Ser du gjenneom hele DVE og følger de interaktive menyene ender du opp med best mulig bilde innenfor begrensningene i din hjemmekino. Platen blir til tider veldig teknisk, og det tar lang ti å komme gjennom hele. For de som ikke har tid (eller ork), til dette har jeg satt sammen en ”quick guide”.
De viktigste forutsetningene for et godt bilde er at lysstyrke, kontrast, farge og skarphet er riktig justert. Med utgangspunkt i DVE skal jeg derfor ta deg gjennom de rette testbildene for raskt å komme i mål med dette.
Før vi starter kalibreringen bør alle ”filtre” og andre spesialfunksjoner på DVD spilleren deaktiveres. Dersom den har justering for fargetemperatur skal denne stilles til normal, nøytral eller lignende. Det er viktig at den ikke står på varm, hudtoner eller andre settinger som påvirker fargetemperaturen, og derved hele gråskalaen. Det samme gjelder selvfølgelig projektoren, der nøytral fargetemperatur er 6500 kelvin.


Kalibrering
Testbildene vi skal finne fram til ligger i kapittel 12 på platen. Fra hovedmenyen velger du Program Guide. Derfra går du videre til Reference Materials, velger neste side og så Display Setup Patterns (se bildeserie).

Display Setup Patterns, det vil si hele kapittel tolv, inneholder 21 video testbilder. Vi skal heldigvis kun konsentrere oss om 4 stykker, og det er bilde 2, 6, 14 og 17.

Bilde 2, lysstyrke (brightness):

Lysstyrken justerer lyset i den nedre (mørke) enden av gråskalaen.
Dette bildet (se figur 1) inneholder en gråskala i midten og tre striper på hver side av denne. Det er disse stripene vi skal konsentrere oss om når vi justerer lysstyrken. Den ytterste stripen på hver side er sortere enn sort, og skal ikke synes når vi justerer ned lysstyrken. De midtre stripene er fire prosent lysere enn sort, og de innerste er to prosent over.
Juster lysstyrken ned til de innerste stripene akkurat blir borte, så justerer du opp igjen til de så vidt blir synlige.
(Dersom du ikke får frem tre striper på hver side når du justerer opp lysstyrken er det ikke så farlig. Det er antageligvis DVD-spilleren som kutter dynamikkområdet slik at den ikke viser ”sortere enn sort”)

Bilde 14, kontrastnivå:
Kontrast setter avstanden mellom sort og absolutt hvitt.
Vi bruker kontrasten til å justere lysstyrken i den øvre (lyse) enden av gråskalaen.
Testbildet viser gråskalaen vi bruker for enkelt å justere kontrastnivået riktig (se figur 2).

Gråskalaen ligger i to høyder der den ene er speilvendt. Over og under midtre felt i begge skalaene er det en stiplet linje som markerer absolutt grå. I begge endene er det en tilsvarende stiplet linje som indikerer absolutt sort og absolutt hvitt.
Juster kontrasten oppover til de lyse grå feltene begynner å forsvinne (se figur 3).

Deretter justerer du nedover igjen inntil de lyse feltene stopper ved de stiplede linjene på hver side. Utenfor den stiplede linjen skal det da være helt hvitt (ingen synlige lyse striper).
(Når dette er gjort lønner det seg å gå tilbake til bilde 2 for eventuell etterjustering, siden kontrastjusteringen kan virke inn på lysstyrke justeringen)

Bilde 6, fargejustering

Fargejusteringen gjøres ved hjelp av fargefiltrene som følger med DVE platen. Det er tre filtre, blått, rødt og grønt. Den viktigste fargen å få riktig er blå, så det er den vi starter med. De fleste hjemmekinoprojektorer har separat justering for hver grunnfarge (blå, rød og grønn), men vi starter med hoved-fargebalansen. Den heter ikke det samme på alle projektorer, men det er justeringen som drar hele fargeskalaen opp og ned.
Når du ser gjennom det blå fargefilteret skal fargejusteringen ende opp der du er nærmest seks sorte firkanter mot helt blå bakgrunn (se bildeserien for blåfargejustering).

Når dette er gjort kan du gå videre til fargejusteringen for hver farge (dersom projektoren din har denne muligheten). Finjuster først den blå ytterligere, for så å fortsette med rød og til slutt grønn. Se figur 4, 5 og 6 for referanse til hvordan resultatet bør bli.
(Dersom du ikke får den grønne til å stemme helt, ikke fortvil. Jeg klarer heller ikke det på de fleste digitale projektorer)
Det er fort gjort å justere seg helt bort når det gjelder farger, så ha det i bakhodet. Ofte ender jeg opp med kun å justere hoved-fargebalansen, og lar de separate fargejusteringene være i fred. Mange av dagens hjemmekinoprojektorer er også relativt godt fargejustert fra fabrikk.




Bilde 17, skarphet (sharpness):
Jeg syns dette bildet er fint å bruke for justering av skarphet. Det er spesielt den horisontale stripen på hver side av sirkelen jeg justerer etter. Er skarphet justert for høyt vil du ende opp med en ”glorie av lys” rundt alle skarpe kontraster.

Juster skarpheten ned til det punktet det linjene blir uskarpe. Så justerer du opp igjen til det punktet der de er skarpe, men stopp før ”glorien” dukker opp.


Du er nå ferdig med justeringen og resultatet bør være en synlig oppgradering om utstyret ikke har vært kalibrert tidligere.
Husk for all del å legge den nye settingen inn i minnet, ellers er det tilbake til justeringen igjen neste gang du skrur på utstyret. Bruker du for eksempel både DVI og komponent kabler mellom DVD-spillerne og projektoren, må de kalibreres hver for seg. Husk også på at justeringen kun fungerer mot den kilden (DVD-spilleren) du brukte når du justerte sist. Bytter du kilde, må det justeres på nytt.
Jeg vil anbefale alle å gå igjennom hele DVE platen, da det er mye å lære fra den. Du finner langt mer avanserte bilde justeringer enn de vi akkurat har gjennomgått, om du er interessert i faget. Det er også mye å lære om rom- og lydkalibrering for de aller fleste.
Digital Video Essentials finnes for salg hos de fleste nettbutikkene som selger DVD filmer.
Lykke til med kalibreringen.