En kamerat skal bygge seg hjemmekino i et rom med skråtak, og vil prøve med rockwool akustikkplater i refleksjonsområdene. Siden sideveggene er såpass lav vil førsterefleksjonene treffe i skråtaket, og vi er litt usikker på hvordan man skal gå frem for å finne disse punktene.

Alternativ 1: Legge speilet helt inntil skråtaket og plassere platene der man ser høyttalerene fra sweetspot?

Alternativ 2: Simulere en rett vegg istedenfor et skråtak og holde speilet loddrett, og plassere platene der man ser høyttalerene fra sweetspot?

Hvilken plassering blir rett med tanke på refleksjoner fra høyttalerne?