Tenkte det kunne vært artig å fått til en meningsutveksling om denne strategien for å "time" sub og fronter.Tradisjonelt har vi jobbet med fasejustering og amplituderespons for å finne ut om sub og fronter er i fase, men denne metodikken benytter i stedet impulsresponsen for å finne svaret. Etterpå bruker man selvsagt nivåjusteringen på LFE for å finne riktig nivå.

Jeg kom over denne tråden på REW-forumet Case Study: Sub Alignment using REW v5 - Home Theater Forum and Systems - HomeTheaterShack.com. Trådens utgangspunkt var å forbedre systemets group delay. For min del var dette litt interessant, for jeg har to suber, hvorav den ene ikke har trinnløs fasejustering, og det har vært litt vrient å få de to subene til å spille bra sammen. En kjapp måling etter guiden viste også at de var helt ute å kjøre timing-messig.

Kort om fremgangsmåten som er beskrevet i REW-tråden: Man må benytte loopback for timing-referanse på lydkortet, og man må finne ut maks frekvens som subene kan gjengi. Jeg satte grensen til 150 Hz, dvs. at alle frekvenssveip, også på frontene, ble gjort med et sveip 20-150 Hz. Da får man temmelig lav oppløsning på impulsresponsen, men det er også meningen. Deretter ser man på impulsresponsen på sub og fronter for å finne ut når impulsen inntreffer, og man justerer seg inn til riktig timing. Frontene må selvsagt måles uten delefilteret i receiver innkoblet, dvs, man må sette front til large når man måler frontene alene.

Som nevnt, første utfordring var å få Rythmik og M&K til å spille i fase. Ved å måle M&K alene og med negativ faseinnstilling får jeg denne kurven
Kalibrering av subbens impulsrespons-mkph_neg-jpg

Etter en del frem og tilbake med justering av fasen på Rythmik, fikk jeg begge subene til å spille ganske likt, og samlet sett fikk de denne impulsresponsen:
Kalibrering av subbens impulsrespons-suberimp-jpg

Så var det frontene, disse gav denne responsen:
Kalibrering av subbens impulsrespons-frontnorm-jpg

Så begynte jeg å justere avstanden på LFE, frem og tilbake, men uansett hvilken avstand jeg brukte, var det umulig å få impulsene til å starte samtidig, og jeg var egentlig i ferd med å gi opp. Dessuten går jo kurvene motsatt vei! Men så kom jeg til å tenke på at YPAO stadig melder at fasen på den eller den høyttaleren er feil, så jeg byttet fasen på frontene, og fikk denne responsen:
Kalibrering av subbens impulsrespons-frontinvpol-jpg

Lagt sammen blir det slik, altså frontene målt med "positiv" fase og "negativ" fase. Legg merke til at "kurvene" er identiske, bare snudd på hodet og flyttet i tid.:
Kalibrering av subbens impulsrespons-frontbeggefaser-jpg


Først med omvendt fase på frontene begynte det å likne noe, og her er fronter og suber målt hver for seg og med den innstillingen som til slutt gav noenlunde sammenfallende impulsrespons, da var avstanden på sub satt til 3,8 m.
Kalibrering av subbens impulsrespons-subfrontimp-jpg

Eller? På grunn av at suber og fronter har ganske forskjellig form og forløp, så er jeg rett og slett usikker på om jeg har tolket dette riktig. Burde man fokusert mer på den første lille toppen og den påfølgende dalen, eller bør man konsentrere seg mest om den første store toppen?

Og i farten glemte jeg å lagre målingen med frekvensresponsen for denne innstillingen, men jeg har tatt et sveip senere og har vel fått et greit resultat, men med en litt kraftig dip fra 40-80, dette er uten smoothing.
Kalibrering av subbens impulsrespons-subkal2603-jpg

Jeg glemte dessverre å sjekke systemets group delay før jeg begynte på dette eksperimentet, så jeg har ingen aning om dette har blitt bedre. Om det låter bedre? Tja, jeg vet egentlig ikke, klarer ikke å høre noen spesifikk bedring, men det er jo et morsomt eksperiment hvertfall.