Heisann. Jeg har hatt endel problemer med HDMI kobling Altibox+TV hvor da Altiboxen skrus av når TV power button opereres og omvendt når TV skrus på.

Etter å ha lest litt på High-Definition Multimedia Interface - Wikipedia, the free encyclopedia virker det som om CEC
(Consumer Electronics Control channel) som virker inn og jeg finner ingen options hvor jeg kan fjerne dette.

Er det så enkelt som å fjerne pin13 for å stoppe CEC eller risekerer jeg å svi av noe da ?

Oppdatering:
Løsning i Sky HDMI Pin 13 Problem - AVForums
wish-me-luck

Mvh Odd Einar