Jeg har en 10m Supra DVI kabel som ligger skjult, for å få til dette loddet jeg av kontakten i den ene enden, og loddet den på igjen etter at kabelen var på plass i røret.
Nå vurderer jeg oppgradering, noe som medfører overgang til HDMI i stedet. Kan jeg da skifte ut DVI kontaktene med HDMI kontakter, for å slippe å bruke overgang i begge ender?
Det er bare bilde til PJ som skal overføres, ikke lyd.