Har litt svakt strømnett i leiligheten. Kan det da være lurt med en slags strømbeskytter, strømfilter eller lignende mellom kontakt og tv?