Jeg har to tunere som har coax og optisk lydutgang. Disse vil jeg ha på samme inngang på recieveren.

Finnes det en splitter som kan ta optisk og coax inn og sende ut som enten coax eller optisk?