Er det stor forskjell på de nevnte kablene når det kobles opp mellom DVD OPPTAKER (pioneer 540) og projektor (panasonic pt-700)