En ubalansert kabel med to ledere og skjerm, hvor skjermen er koblet i den ene enden, kalles ofte en semibalansert kabel. Hva skyldes det at hi-fi-entusiaster hevder at skjermen skal kobles i avsenderenden mens lydteknikere kobler den i mottakerenden :?