Flyttet til AVrom/konstruksjon. Tråden kan gjerne slettes.