Det finnes selvsagt my musikk for testing av hodetelefoner, men av det jeg har funnet hittil vil jeg framheve sveitsiske Yello, og da spesiellt albumet Touch.
Hvorvidt en liker musikken eller ikke får jo være opp til den enkelte å vurdere, Yello har laget mye spesiellt opp gjennom årene.
Grunnen til at jeg synes Yello egner seg godt til testing av hodetelefoner og forsåvidt også resten av et anlegg er den gode kvaliteten på deres innspillinger, og det blir derfor både engasjerende og moro å lytte til.

Et generellt problem i dag synes å være at mye av musikken som lages
blir voldsomt komprimert under innspilling, og da spesiellt innenfor pop/ rock, og blir derfor uinspirerende å høre på.
Når det gjelder innspillinger av klassisk og jazz så lyder det meste mye bedre


Dette ser ikke ut til å være tilfelle med Yellos innspillinger, som etter min mening opprettholder den dynamiske kontrast (forskjellen på de høyeste og de laveste partiene i musikken). Her er det enorm spennvidde i lydbildet,
vokal og de forskjellig instrumenter står klokkeklart fram med en meget god atmosfære runt seg. Her er det meget god bredde og dybde i lydbildet.
Det er også mulig å få testet om en hodetelefon/dac/forsterkerkombinasjon er i stand til å gjengi alt dra dypbass til de aller høyeste tonene, og ikke minst den fenomenale mikrodynamikk i deres innspillinger.
Skulle ønske at all musikk ble innspilt slik at dynamikken i lyden kom mye bedre fram enn det som er tilfelle med mange av dagens innspillinger. Mye av det som innspilles i dag, da spesiellt innenfor pop/rock
er så komprimert under innspilling at det blir simpelthen flatt og livløst å høre på, mesteparten av den dynamikken som eksisterer i live musikk er desverre gått tapt under innspilling i studio.

Jeg er selvfølgelig interessert i forslag fra dere andre på forumet til musikk/innspillinger som er av høy kvalitet, og som dere mener det er verdt å låne øre til.


Mac-book pro, Hegel HD11, Lehman Rhinlander, Shure 1840