Poster denne her, og ikke under Vinyl, da den ikke egentlig gjelder platespillerbruk:

Jeg vurderer å bytte ut RIAA-forforsterkeren min med NAD PP3, fordi denne har analog-til-digital-konvertering og USB-utgang.

Både Hi-Fi-klubben og flere "anmeldere" hevder at PP3 har linjeinngang i tillegg til pickup-inngang, slik at man også kan koble til andre analoge lydkilder for digitale opptak via USB.

NADs informasjon (nettsider og ensides "brukerhåndbok") nevner imidlertid ikke denne muligheten.

Noen som har boksen og kjenner til dette?

Er det evt mulig å veksle mellom inngangene, slik at man f.eks. kan ha linjeinngangen koblet til forsterkerens "tape out" uten at det blir krøll når platespiller er valgt som lydkilde?