Har en Motorola VIP910 som jeg fikk fra Nextgentel som jeg bruker for IP-tv. Og jeg ønsker å kjøre Lyd og bilde fra denne boksen til 2 TVer synkront.

Nå kjører jeg Scart på TV1, en THOMSON LCD-TV, og komposittkabler til TV2, som er en TOSHIBA LCD.
Nå har det seg sånn, at på Toshiba TVen som går på komposittkabler, blir det noe flimmer.

Er det noen åpenbare feil som jeg bør vite om?