Tom's hardware har laget en kjøpeguide for HD DVD:
HD-DVD Buyers' Guide | Tom's Hardware UK and Ireland
En del begrep og problemstillinger blir forklart her.
Også Tom's hardware roter litt med de europeiske modellbetegnelsene.
Det riktige er:
HD-E1 = HD-A2
HD-XE1 = HD-XA2