Hei.

Får å få inn TV3, SVT1/2 og TV4 må du som det blir nevnt her gjøre det direkte via tv slik at den tar inn de analoge signalene.

Dersom det er full dekning for digitaltv hos deg får du de inn via dekodere.

Her jeg bor i Bergen får jeg inn alle kanalene jeg skal ha via dekoderen, men via analoge får jeg inn 3-4 kanaler ekstra som jeg ikke skal ha en gang, slik som feks mtv