Dette er kanskje veien å gå: link. Men hvor enkelt det lar seg løse teknisk gjenstår å se.