Jeg foretrekker å se engelske, norske og svenske filmer uten forstyrrende undertekst. Jeg har satt opp en media-server og ripper alle mine filmer over til denne. For å spare plass og for å slippe å måtte velge bort undertekster ved avspilling, pleier jeg ikke ta med ekstra lydspor og undertekster når jeg ripper filmene. Jeg har satt avspillerprogrammet opp til å alltid vise undertekst, hvis filen har dette (i utgangspunktet kun på filmer med annet lydspråk enn overnevnte).

Så til problemet... I noen filmer er kun deler av handlingen tekstet. Denne foregår ofte på et annet språk enn filmens "originalspråk". F.eks. Kill Bill, der de japanske partiene er tekstet. I andre filmer er det gjerne meningen at utenlandsk tale skal være vrøvl for seeren og er med hensikt ikke tekstet.

Jeg lurer på om noen vet om en oversikt over filmer med slik "tvungen undertekst". Det hadde vært meget nyttig å vite dette når jeg ripper filmene, slik at jeg slipper å oppleve å komme til midten av en spennende film, for så å oppdage at jeg mangler en viktig oversettelse og da må avbryte visningen for å lete frem originalplaten.