Så var de på plass, mine nyinnkjøpte TL260. Ble en 2 timeres test i dag. Skulle jeg velge ett av sisse parene etter denne testen hadde det utvilsomt blitt MTS 01. Det er veldig forskjellige høytalere, og de spiller bra i hver sin ende av skalaen. MTS01 spiller mye finere på det meste av musikk under 95-100 db.
Spilte mye forskjellig, men Celine Dione sin plate Tell him, er en god test på høytalere. Her falt MTS01 en gjennom på de høyeste partiene, mens TL260 tålte selv det mest ekstreme. For all del, de spiller bra på musikk TL260 også, men MTS01 er mer detaljert på musikk. Neste test blir på film sammen med andre høytalere i suoround, så blir det avgjort om de nye skal stå i stuen på hi-fi, eller de blir stående i kinoen for film.