Vil jeg merke forskjell fra 602 som bakht til 603 som bak ht?Såpass forskjell at det er verdt byttet?

Se signaturen min for og se hva utstyr de blir brukt sammen med.
Og hvor mye kan man gi for ett par 602?Tror de er s1 faktisk.