Som mange vet er Kappaene en vanskelig last for forsterkere. Er det noen som vet om en måte å modifisere delefilteret på slik at lasten endres til det bedre samtidig som lydsignaturen i størst mulig grad beholdes?