Har nyli sprengt bunn elementa i mine SM 155... noen forslag til ka eg bør gjera? skal undersøke om det finnes rep kit til elementa men eg tviler sia dei har gått ut av produksjon... har sett nåken høytalere kor dei har bytta bunn elementa me CV element... hadde dette vert ein ide?