Har alltid brukt spikes under mine subbar, og dette gjer at volumet må desto høgare for at lyden skal bli plagsom for naboar. Dette erfarte eg ved å gå ned i leilegheita under, ved samme volum, med og utan spikes, og forskjellen var stor. Bassen vart også ein god del strammare, og mindre buldring.