Hei

Vurderer å kjøpe innbyggingshøyttelere til stereoanlegg i stuen. Disse må være av bra kvalitet og god match for et Parasound Halo stereoanlegg.

Kan man få tilsvarende kvalitet på lyd fra innbyggingshøyttelere som vanlige høyttalere? Innbiller meg at disse vil være litt begrenset i lydtrykk og bass?

Er det egentlig litt idiotisk med innbyggingshøyttelere - vanskelig å bytte og stille inn riktig etc.?