Nøken som ha en 13" Audax PR-330MO liggande og ikje blir brukt?Nøken som har prøvd rep set ? nytt oppheng?
funka d? kor får ej tak i d?