Utgangspunktet er en HK AVR 347 reciver. Begge disse er gode nok til film, men de har antagelig forskjellig lydbilde på musikk. Vil gjerne ha et som har kvaliteter til begge deler. Plan på sikt er å sette inn gode fronthøytalere til dette systemet etterhvert. Romløsningen er noe vanskelig, da stuen er L-formet.

Noen erfaringer/anbefalinger? :-)