jeg har nettopp fått tak i et par gammle KEF 107 som er oppgradert til 107/2
fra før har jeg B&W 603s2 og Patos B400, disse står for tiden i kinoen og jeg synes det spiller nokså greit (lite rom på ca 20m2). hva er mest fornuftig? bytte ut et par i kinoen eller blir 107/2 for store til et så lite rom? burde jeg heller plassert de i stua på 67m2? hva mener ekspertene?