Er det korrekt at mkII kun har byttet ut det ene bass-elementet fra mkI modellen?