Er det noen som vet hvilke motor som står i svs 12.2 og d 12. Er det tc2+ ellertc9? noen som kan hjelpe?