Jeg har i dag Audio Pro Black Vector V2 centerkanal som brukes i Audio Pro Pearl/image opppsett.
Jeg er ikke begeistret for denne centerkanalen grunnet at det brukes et passivt slavebass element i stedet for at det blir 2 bass/mellomtone.
Så jeg lurer på om noen har noen bra centerkanaler som kan passe til mitt oppsett? er det ekstremt viktig å ha samme fabrikat? jeg tenker på at klangen macher.