För att få ett riktig bra ljud i hemmabion är det viktigt med bakhögtalare som är kapabla att sprida ljudet från bakkanalerna på ett bra sätt. SR1000 Be är Focals första bakhögtalare med berylliumdiskant – eller rättare sagt två berylliumdiskanter. De ökar priset på den här krabaten, men kan mycket väl vara värda varenda krona. Diskanterna sitter ovanför vart sitt mellanregister och är vinklade snett framåt och snett bakåt. På kabinettets baksida sitter en brytare som anger om högtalaren ska bete sig som en bipol- (i fas) eller som en dipol-högtalare (i motfas). Om man vill kan man dessutom koppla in de båda paren till var sin kanal i en 7.1-anläggning med hjälp av de dubbla terminalerna. Focal har satsat mycket på en stor och homogen spridning av ljudet, så SR1000 Be kan även vara ett alternativ för de som har högtalare ur den exklusiva Utopia Be-serien.
Fant noe cached info på google.