Ser disse ligger under av-nytt. Hvilken serie og pris klasse kan disse samenlignes med? Dersom vi feks tar utgangspunkt i frontene?